Tempus fugit
Watch 

Home

kladívko

Právník, advokát JUDr. Jindřich Zedníček, advokátní kancelář Třebíč

Advokát JUDr. Jindřich Zedníček se sídlem advokátní kanceláře v Třebíči Vám nabízí právní služby v oblastech soukromého i veřejného práva. Advokáti v naší kanceláři se věnují jak jednorázové právní pomoci pro drobné klienty, tak dlouhodobé spolupráci s partnery pro řešení právních záležitostí. Nabízíme tak komplexní služby v oblasti práva.

Jako advokát s dlouholetými zkušenostmi Vám můžeme nabídnout právní rady zejména v oblastech občanského (například dědické právo či spotřebitelské záležitosti) a obchodního práva (zejména závazkové vztahy a stavební právo, problematika obchodních společností), dále pak v oblasti práva rodinného, pracovního, správního atd. Samozřejmostí je zastupování před soudy a úřady nebo rozhodčími soudy. Více o advokátních službách hledejte v sekci „právní služby“.

Cílem naší advokátní praxe je poskytovat advokátní služby na vysoké odborné i etické úrovni s individuálním přístupem ke klientovi. Pomáháme klientům soustředit se na podstatné, v konkrétních případech předvídat a správně vymezit hlavní rizika, používat účinné nástroje ochrany před těmito riziky. Složitější soudní a jiné případy zahajujeme právním rozborem, který hned na počátku vymezí možné důkazní problémy. Vyjadřujeme se i k pravděpodobnosti úspěchu ve věci.

Výhodou naší advokátní kanceláře v Třebíči je totožnost jejího sídla a bydliště advokáta. Dle možností jsme Vám k dispozici i okamžitě.